Pangandoy lang (Just dream)

photo1415462733994b5036b3212c5.jpeg

unsplash

Mibiya ko sa amoa kay natan.aw nako akong ugma kung pirminte ko mangisda og mag bukid. Wala man sa gikaminusan nako ang trabaho nga sama sa akong amahan. Apan nagsulti rako sa kamatooran kung unsa akong nakita. Sakit man hunahunaon nga molakaw sa lugar kung asa ko nalipay. Pero nahadlok ko na basin mag mata nako og ugma kung magkapamilyA na unya walay makaon.

I left home because I saw myself in the future if I will stay in our place and always be a fisherman and a farmer. I'm not discriminating the work just like my father that feed us every day. I'm just telling the truth about what I saw. It may be painful to think that I must leave in the place where I found my happiness. I'm just afraid that tomorrow will come when I will have my own family and there's no food I can provide to them.

Miabot ko sa lugar nga nagtoo ko nga ang kakugi igo na para makatrabaho. Apan sayop diay kay dili basta basta makasulod og trabaho labi na sa tawo nga walay grado. Wala ko ka human og high school pero kamao ko mobasa og mosulat. Apan kuwang mani para madawat ko bisan katabang sa usa ka restaurant. Mga gabie nga naghilak ako kay naa ko sa gawas natulog og wala pay sulod akong tiyan. Apan korsonado gyud ko nga makatrabaho para sa akong umaabot nga ugma.

I'm in the place that I thought hard work is enough to have a job. But I was wrong because it's not easy to have a job especially for an uneducated person like me. I didn't finish high school but I can read and write but these skills aren't enough to let me have a job even just a waiter. There are days I'm crying because life is harder here in the city. There are days I'm sleeping outside and my stomach is empty. Still, I don't want to surrender for my better future to come.

photo151950102526465ba15a82390.jpeg

unsplash

Pasalamat gihapon ko kay miabot ang panahon nga nakatrabaho ko isip usa ka gasoline boy sa gasolinahAn. Dili dako ang sweldo pero misugot nalang ko ani kay naghunahuna ko nga dili man sad ni sa hangtod kay naa koy laing plano sudlan. Miabot ang pila pa ka buwan nga nagtrabaho ko nga gasoline boy unya nangaply og lain trabaho nga medyo maayo ang sweldo. Apan wala kini nag malamposon og hinuon misamot ang akong kalisod sa pag puyo. Nahurot akong kwarta sa mga pamasahe og paghikay sa mga papel. Nawad.an nakog gana nga magpadayon sa akong pangandoy kay mura mag giduwaduwaan kos kapalaran.

I'm still thankful time comes that I have a job as a gasoline boy. The salary is not that much but I'm just fine with because this kind of job will be just a temporary because I have other jobs in mind to apply. But it wasn't successful and it just makes my life harder. The money that I saved was wasted because of transportation and processing papers. I'm losing hope because I think fate is playing me.

"Kalisod bas kinabuhe Dyos ko." Sulti sa akong kaugalingon samtang naghangad sa kalangitang.

Gibati ko og kakapoy og kaluya samtang nag hunahuna sa akong pwedeng ma ugma. Dili pwedeng pirmi ni inani, mas maayo pa diay wala ko milakaw sa amo kung mo atras nako. Kalit ko nga nakahuna huna sa sitwasyon sa amo og maong mikalit kog misyagit samtang nagbotang og gas sa usa ka sakyanan.

"KAYA NI!!"

Mikalit og katawa ang driver sa sakyan. Usa nani katiguwang og suki ni pirmi sa gasolinahan. Nauwaw ko samtang mikatawa sya nako.

"Pasayloa ko sir, naa lang koy gihunahuna."

"Unsa man sad imong gihunahuna dong?" Pangutana sa customer.

Mihinahinay kog pahiyom niya kay nauwaw gihapon ko unya mitubag.
"Koan sir, dogay nako nangitag lain trabaho kay dili ni pwedeng trabahoa kung magkapamilya nako."

"Maoba diay, pagkugi lang basin moabot ra imong gipangita." Tubag sa customer nga giubanan og pa kosog sa akong dughan. Dayon gihatagan ko niyag tip nga 1000 unya mipadagan dayon sa iya sakyanan. Pagdawat nako nauwaw ko maong ako sya gigukod para ibalik iyang kwarta apan mipadagan sya og kosog. Ako nalang sya gisyagitan.
"SALAMAT SIR."

"Oh my God, what a hard life." In my thoughts while looking up into the sky.

I suddenly feel so tired and hopeless while thinking about what kind of future I might have if this will continue. This should not be happening, I should just stay at home if I will surrender now. I suddenly think about the situation in the home. That's why I suddenly shouted while filling gasoline in a car.

"I CAN DO THIS!"

I forgot that I'm refilling gasoline and the driver in a car laughs at me. I feel ashamed when he's laughing.

I'm sorry sir, I was just thinking."

"What were you thinking son?" Customer question.

I smiled softly at him because I'm still ashamed then I replied.

"Ummm Sir, I'm looking for another job because I can't have this kind of work if I will have a family in the future."

"Well, just work hard and maybe you'll get what you want." Customer response accompanied with encouragement.

Then he gave me a tip of 1000 and then immediately drove to his car. When I received it, I'm shy to accept it so I chased him to return his money but he ran fast. I just then yelled at him.

"THANK YOU, SIR."

photo159250044220444e164b65455.jpeg

unsplash

Nagpagasolina na sad tong customer nako. Nag smile na sya dayon pagkakita niya sa akoA. Mi smile ko og balik niya og nagpasalamt sa gahapon nga iya gihatag. Unya nakurat nalang ko kay iya kong gihatagan og papel. Wala ko kahibawo sa sulod sa papel apan iya kung gisultihan kung unsa to. Naa sya'y kompanya og gusto niya motrabaho ko didto. Pero lagi ky wa koy grado nauwaw ko og ako sya gipasabot.

"Wala raba ko nakahuman og high school, sir?"

Milingolingo sya saa iyang ulo og mitubag.
"Ayaw kahadlok kay naay motudlo nimo. Igo na para nako ang imong kakugi og kakorsonada nga mobintaha imong kahimtang."

Nakahilak ko dayon nagpasalamat sa iya. Mikatawa na sad sya kay miluksolukso ko unya nag sayaw sayaw nga murag buang. Apan bahala na basta malipayon ko kay gihatagan kog mas okay nga trabaho.

Pagka ugma dayon miadto kos opisina nga iyang gitudlo sa akoa nga nakasoot og disente nga uniform. Nakahilak ko nagtan.aw sa akong kaugalingon nga nakasoot og inani. Nakahilak ko kay nasuklian akong kahago og maayo.

The customer from yesterday came again for refuelling. He smiled immediately when he saw me. I smiled back at him and thanked him for yesterday. Then I was shocked because he gave me a paper. I do not know the contents of the paper but he told me what it is. He has a company and he wants me to work there. But because didn't finish my studies, I told him and I mean it.

"I didn't finish high school, sir?"

He shook his head and answered.
"Do not be afraid because someone will teach you. Your diligence and being industrious will be enough for me to hire you.

I cried then thanked him. He laughed because I jumped and then dance like crazy. But I don't care as long as I am happy because I was given a better job. The next day I went to the office where he taught me and to wear a decent uniform. I cried looking at myself wearing a cool uniform. I cried because I was rewarded for my hard work.

END

If you are wondering of the other words that you don't understand it'sBisaya.

Thank you for reading